ทำไมเว้นวรรคสำคัญมากในภาษาเกาหลี

1. 아빠가 v 방에 v 들어가요(อาปากา บังเอ ดึรอกาโย)
พ่อเข้าห้องครับ
ในประโยคนี้ ‘가’เป็นคำชี้กรรตุการกครับ

아빠 v 가방에 v 들어가요
พ่อเข้ากระเป๋าครับ
ในประโยคนี้ ‘가’เป็นอักษรของคำศัพท์กระเป๋าครับ

 

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *