Categories
Expression

30 ประโยคชีวิตประจำวัน ภาษาเกาหลี

 1. 아침 이에요 อาชิมอิเอโย = ตอนเช้าครับ
 2. 샤워를 해요 ซยาวอลึลแฮโย = อาบน้ำครับ
 3. 아침 밥을 먹어요 อาชิมบาบึลมอกอโย = กินอาหารเช้าครับ
 4. 교복을 입어요 โคยโบกึลอิบอโย =ใส่ชุดนักเรียนครับ
 5. 학교에 가요 ฮักโคยเอคาโย = ไปโรงเรียนครับ
 6. 버스를 타요 บอซึลึลทาโย = ขึ้นรถเมล์ไปครับ
 7. 친구를 만나요 ชินกุลึลมันนาโย = เจอเพื่อนครับ
 8. 한국어를 공부해요 ฮันกุกอลึลโคงบุแฮโย = เรียนภาษาเกาหลีครับ
 9. 선생님이 잘 가르쳐요 ซอนแซงนิมิจัลคารึซยอโย = ครูสอนดีครับ
 10. 숙제가 많아요 ซุกแจกามานาโย = ครุสอนดีครับ
 11. 한국어가 어려워요 ฮันกุกอกาออรยอวอโย = เรียนภาษาเกาหลียากครับ
 12. 수업이 끝났어요 ซุออบิกึดนัดซอโย = เลิกเรียนแล้วครับ
 13. 졸려요 โจลรยอโย = ง่วงนอนครับ
 14. 친구와 시암에 가요 ชินกุวาสิอาเมคาโย = ไปสยามกับเพื่อนครับ
 15. 떡볶이를 먹고 싶어요 ตอกโปกิลึลมอกโกซิพอโย = อยากกินต็อกปกกีครับ
 16. 지하철을 타고 가요 จิฮาชอลึลทาโกคาโย = นั้งรถไฟใต้ดินไปครับ
 17. 사람이 많아요 ซารามิมานาโย มีคนเยอะครับ = มีคนเยอะครับ
 18. 떡볶이는 맛있어요 ตอกโปกีนึน มาซิซอโย = ต็อกปกกีอร่อยครับ
 19. 콜라를 마셔요 โคลลาลึลมาซอโย = ดื่มโค้กครับ
 20. 영화관은 백화점에 있어요 ยองฮวากวานึน แบควาจอแมอิซอโย = โรงหนังอยู่ที่ห้างครับ
 21. 귀신 영화를 봐요 กวิซินยองฮวาลึลพวาโย = ดูหนังผีครับ
 22. 영화가 재미있어요 ยองฮวากาแจมิอิซอโย = หนังสนุกครับ
 23. 집으로 돌아가요 จิบึโร โดรากาโย = กลับบ้านครับ
 24. 엄마와 이야기를 해요 ออมมาวาอิยากิลึลแฮโย = คุยกับแม่ครับ
 25. 아빠와 저녁을 먹어요 ออาปาวาจอนยอกึลมอกอโย = กินอาหารเย็นกับพ่อครับ
 26. 동생과 놀아요 โดงแซงกวาโนราโย = เล่นกับน้องครับ
 27. 친구에게 라인을 보내요 ชินกุเอเก ราอินึลโพแนโย = ส่งไลน์ให้เพื่อนครับ
 28. 내일은 일요일 이에요 แนอิลึลอิโรยอิล อิเอโย = พรุ่งนี้วันอาทิตย์ครับ
 29. 그래서 오늘 늦게 자요 กึแรซอ โอนึลนึดเกจาโย = ก็เลยวันนี้นอนดึกครับ
 30. 잘자요 จัลจาโย = ฝันดีครับ

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *