Categories
Expression

ทำอะไร, อยู่ที่ไหน? ในภาษาเกาหลี ต้องพูดยังไงดี?

제니 집에 있어요? เจนิ จิเบอิซอโย? เจนิอยู่ที่บ้านไหมครับ?
네 지금 있어요(เจนิซิ จิกึม) เจนี อยู่ที่บ้านไหมครับ?
제니 지금 뭐하고 있어요?(เจนิจิกึมมวอฮาโก อิซอโย) เจนิ ตอนนี้ ทำอะไรอยู่ครับ?
거실에서 요가하고 있어요(คอซิเรซอ โยกาฮาโก อิซอโย) เจนีเล่นโยคะอยู่ที่ห้องนั่งเล่นครับ
차는 어디에 있어요? (ชานึน ออดิเอ อิซอโย?) รถอยู่ที่ไหนครับ?
차는 주차장에 있어요 (ชานึน ซุชาจังเอ อิซอโย) รถอยู่ที่ที่จอดรถครับ
개는 뭐하고 있어요? (แกนึนมวอฮาโกอิซอโย?) หมาทำอะไรอยู่ครับ
개는 밥먹고 있어요 (เกนึนบับมอโดอิซอโย) หมากินข้าวอยู่ครับ
지금 어디에 있어요? (จิกึม ออดีเออิซอโย) ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
부엌에 있어요 (พุออเก อิซอโย)
요리하고 있어요 (โยริฮาโก อิซอโย) ทำอาหารอยู่ครับ
남동생은 동생은 뭐해요?(นัมโดงแซงอืน มวอแฮโย?) น้องชายทำไรครับ?
동생은 TV 보고 있어요 (โทงแซงอืนทิวอโพโกอิซอโย) น้องดูทีวีครับ
고양이는 어디 있어요? (โคยังอินึน ออดี อิซอโย?) แมวอยู่ที่ไหนครับ?
고양이는 침실에 있어요(โคยังอินึน ชิมซิเร อิซอโย) แมวอยู่ที่ห้องนอนครับ
고양이는 뭐해요? (โคยังอินึน มวอแฮโย?) แมวทำอะไรครับ
고양이는 자고 있어요(โคยังอินึน ชาโค อิซอโย) แมวนอนอยู่ครับ——-가게에서 —–
어서오세요 (ออซอโอเซโย) เชิญครับ
우산 있어요? (อุซาน อิซอโย?) มีร่มไหมครับ?
네 있어요 (เน อิซอโย) ครับ มีครับ
무슨 색깔 좋아해요?(มุซึนแซกกัล โชอาแฮโย?) ชอบสีอะไรครับ?
녹색을 좋아해요(โนกแซกึลโชอาแฮโย) ชอบสีเขียวครับ
죄송하지만 녹색 우산은 없어요(ชเวโซงฮาจิมัน โนกแซก อุซานึน ออบซอโย) ขอโทษครับ ร้ารเราไม่มีล่มสิเขียวครับ
그럼 보라색 우산 있어요? (กึรอม โพราแซก อุซาน อิซอโย?) ถ้างั้น มีล่มสีม่วงไหมครับ?
네 하지만 녹색 우산이 아닌데요 (เน ฮาจิมัน โพราแซก อุซานิ อานินเดโย) ครับ แต่ ล่มนี้ไม่ใช่สีเขียวนะครับ
괜찮아요, 요즘 BTS 때문에 보라색이 인기가 많아요 (คแวนชานาดย โยจึม บิทิเอซึแตมุเน โพราแซกิ อินกิกา มานาโย) ไม่เป็นไรครับ. ช่วงนี้เพราะBTS สีม่วงนิยมครับ

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *