Categories
Expression

จองห้องโรงแรมในภาษาเกาหลี

안녕하세요 그래 호텔입니다.(อันนยองฮาแซโย กึแรโฮเทลอิมนิดา) สวัสดีครับ โรงแรมกึแรครับ
무엇을 도와드릴까요? (มุออซึล โทวา ทึริลกาโย?) มีอะไรให้ผมช่วยไหม?

호텔 방을 예약하고 싶은데요(โฮเทลบังอึลเยยากฮาโกซิพึนเดโย) ผมอยากจองห้องครับ
빈 방이 있나요? (พินพางอิ อิดนาโย?) มีห้องว่างไหมครับ?

언제 이용 예정이신가요?(ออนเจอิโยง เยจองอิซินกาโย?) จะมาวันไหนครับ?

다음주 금요일부터 일요일까지요(ทาอืมจุ คึมโยอิลบุทอ อิลโยอิลกาจิโย) ตั้งแต่วันศุกร์หน้าถึงวันอาอาทิตย์หน้าครับ
네, 예약 가능하세요(เน เยยากกานึงฮาเซโย) จองได้ครับ

몇 명 이세요?(มยอดมยองอิเซโย?) มากี่คนครับ?
2명 입니다(ทุมยองอิมนิดา) 2คนครับ

예약자분 성함이 어떻게 되세요?(เยยากจาบุนซองฮามิออทอเค ทเวเซโย?) ชื่อของคุณอะไรครับ
김한국 입니다(คิมฮันกุก อิมนิดา) คิมฮันกุกครับ

전화 연결이 좋지 않네요(จอนายอนคยอลิ โชชิอันเนโย)สัญญาณไม่ดีครับ
죄송하지만 다시 한번 말씀해 주세요(ชเวโซงฮาจิมาน ทาซิ ฮันบอน มัลซึมแฮชุเซโย)ขอโทษนะครับ พูดอิกที่หน่อยครับ

네, 그럼요. 김한국 입니다(เน กึรอมโย คิมฮันกุกอิมนิดา) ได้ครับ. คิมฮันกุกครับ
김한국님 이름으로 예약 해드리겠습니다(คิมฮักกุกนิม อิรึมึโร เยยาก แฮดึริเกดซึมนิดา) จองโดยชือคิมฮันกุกครับ

전화번호가 어떻게 되세요? (จอนาบอโนกา ออทอเคทเวเซโย) เบอโทรของคุณอะไรครับ?
공일공 – 일이삼 – 사오육칠 입니다(โคงอิลโคง อิบอิซาม ซาโออยุกชิล อิมนิดา) 010 123 4567 ครับ

공일공 – 일이삼 – 사오육칠 맞으세요?(โคงอิลโคง อิบอิซาม ซาโออยุกชิล มาซึเซโย?) 010 123 4567 ใช่ไหมครับ?
잘 안들려요. 다시 말씀해 주실 수 있으세요?(ชัล อันดึลรยอโย ทาซิ มัลซึมแฮชุซอลซุ อิซึเยโย?)ไม่ได้ยินครับ พูดอีกที่ให้หน่อยได้ไหมครับ

공일공 – 일이삼 – 사오육칠 맞아요? (โคงอิลโคง อิบอิซาม ซาโออยุกชิล มาซาโย?) 010 123 4567 ถุกไหมครับ?
네, 맞아요 감사합니다(เน มาซาโย คามซาอามนิดา) เน มาซาโย คามซาอามนิดา

시티뷰 방과 비치뷰 방 어디로 하시겠어요? (ซิทิวิ พางกวา พีชิวิ พาง ออดีโร ฮาซิเกซอโย?) city view กับ beach view เอาห้องอะไรครับ
방 가격이 다른가요? (พางคากยอกอิทารึนกาโย?) ห้องราคาต่างกันไหมครับ?
아니요 가격은 똑같습니다.(อานิโย คากยอกอึน โทกกัดซึมนิดา)

그럼 비치뷰로 할게요(กึรอมพิชิวอโรฮัลเกโย) งั้นเอา beach view ครับ
네 알겠습니다 (เน อัลเกซึมนิดา) ครับผม

By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *