Categories
Expression

ฝึกพูดภาษาเกาหลีเกี่ยวกับ อ้วน

철수는 뚱뚱해요(ชอลซุนึนตุงตุงแฮโย) ชอลซุ อ้วน
그는 음식을 너무 좋아해요(คึนึน อึมซิกึล นอมุ โชอาแฮโย)เขาชอบอาหารมากครับ
그는 스트레스를 받으면 음식을 먹어요 (คึนึน ซึธึเรซึลึล บาดึมยอน อึมซิกึล มอกอโย)เมื่อเครียดเขากินอาหารครับ
그는 친구와 놀러갈 때 음식을 먹어요(คึนึนซินกุวาโนลรอกัลแตอึมซิกึลมอกอโย) เมื่อเขาไปเที่ยวกับเพื่อนกินเขา
그는 치킨을 많이 먹어요 (คึนึนชิคินึลอาซุมานิมอกอโย) เขากินไก่เยอะครับ
그는 빵,우유,바나나,계란을 아침으로 먹어요(คึนึนปังอุยูพานานาเครานึลอาชิมึโรมอกอโย) เขากินขนมปัง,นม,กล้วย,ไข่. เป็นอาหารเช้า
그는 피자, 파스타,콜라를 점심으로 먹어요(คึนึนพิซา,พาซึทา,โคลลา,ลึล ชอมซิมึโรมอกอโย)เขากินพิซซ่า,พาสต้า,โค้ก. เป็นอาหารกลางวันครับ
그는 김치찌개와 떡볶이를 저녁으로 먹어요(คึนึน คิมชิจิเกวา ตอกโปกิลึล ชอมซิมึโร มอกอโย) เขกกินแกงกิมจิและต็อกปกกี.เป็นอาหารเย็นครับ
그는 과자도 자주 먹어요 (คึนึน ควาซาโด ชาซุ มอกอโย)เขากินขนมบ่อยด้วยครับ
그는 절대 운동을 하지 않아요 (คึนึนชอลแทอุนโดงอึลฮาชิอานาโย) เขาไม่ออกกำลังกายเลยครับ
그는 쉽게 피곤해 져요 (คึนึนซวิบเก พิโกแน ชยอโย) เขาเหนื่อยง่ายครับ
사람들이 그에게 뚱뚱하다고 말하면 그냥 웃습니다(ซารามดึริ คึเอเก ตุงตุงฮาดาโก มัลฮามยอนคึนยางอุดซึมนิดา) เมื่อคนอื่นบอกให้เขาว่าอ้วนเขาแค่หัวเราะครับ
하루는, 그가 마트로 갔습니다 (ฮารุนึน คึกา มาทึโร กัดซึมนิดา) วันหนึ่งเขาไปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วครับ
그는 오렌지 쥬스와 수박을 사고 싶었습니다(คึนึน โอเรนจิ ซยุซึวา ซุบากึล ซาโกซิพอซึมนิดา) เขาอยากซื้อน้ำส้มกับแตงโมครับ
하지만 마트가 너무 넓어서 수박을 찾을 수 없었습니다. (ฮาจิมาน มาธึกา นอมุคอซอ ซุบากึล ชาซึลซุ ออบซอซึมนิดา) แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตกว้างมากครับ หาแตงโมไม่เจอครับ
그래서 슈퍼 직원에게 물어봤습니다 (คึแรซอ ซุพอ จิกวอเนเก มุรอพวาซึมนิดา) ก็เลยถามพนักงานครับ
“저기요, 수박이 어디에 있나요? (จอกิโย ซุบากิ ออดิเออิดนาโย?) ขอโทษนะครับ แตงโมอยู่ที่ไหนครับ
” 오늘 수박은 다 팔렸어요 ” ( โอนึลซุบากึนดาพาลรยอซอโย) วันนี้ขายหมดแล้วครับ
그는 수박을 못 사서 화가 났습니다 (คึนึนซุบากึลมดซาซอ ฮวากา นัดซึมนิดา) เขาโกธรเพราะไม่ได้ซื้อแตงโมครับ
그는 수박 대신에 바나나를 샀습니다. (คึนึน ซึบาก แทซิเน พานานาลึลซัดซึมนิดา) เขาซื้อกล้วยแทนแตงโม
그는 집으로 돌아가요 (คึนึน จิบึโร โดรากาโย) เขากลับบ้านครับ
그는 운전을 하고 있어요 (คึนึนอุนจอนึล ฮาโกอิซอโย) เขาขับรถอยู่ครับ
집에 도착했을 때 배가 고파요 (ชิเบโดชักแฮซึลแต แพกาโกพาโย) เมื่อถึงบ้าน เขาหิวข้าวครับ
햄버거를 먹고 누워서 핸드폰을 해요 (แฮมบอกอลึลมอโก นุวอซอทิวิลึลพวาโย) กินแฮมเบอร์เกอร์และเล่นโทรศัพท์มือถือครับ
잠을 자요 끝 (ชามึลชาโย กึด) ไปนอน จป


By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *