Categories
Expression

การทำความสะอาด สนทนาประโยคภาษาเกาหลี


1. 김한국씨 가족은 매주 일요일 집 청소를 합니다 (คิมฮันกุกซิ คาโชกึน แมซุ อิลโยอิล ชิบ ชองโซลึล อัมนิดา) ครอบครัวของคุณคิมทำความสะอาดทุกวันอาทิตย์
2. 그래서 일찍 일어나야 해요(คึแรซอ อิลจิก อิลอนายาแฮโย) ก็เลยต้องตื่นเร็วครับ
3. 일요일 아침은 항상 졸려요(อิรโยอิล อาชิมึน ฮังซาง โชลรยอโย) ง่ววนอนเสมอตอนเช้าวันอาทิตย์
4. 아들 아침 다 먹었어? (อาดึล อาชิม ทา มอกอซอ?) ลูกชายกินอาหารเช้าเสร็จยัง
5. 네, 방금 다 먹었어요 (เน พังกึม ทา มอกอซอโย) ครับ เพิ่งกินข้าวเสร็จครับ
6. 엄마가 만든 요리는 다 맛있어요 (ออมมากา มันดึน โยรินึน ทา มาซิซอโย) อาหารที่แม่ทำ อร่อยทุกอย่าง ครับ
7. 그럼 청소를 시작해볼까?(คึรอม ชองโซลึล ซิจักแฮโบลกา?) งั้นเริ่มทำความสะอาดกันเถอะ
8. 아..아빠..친구와 게임 하고 싶어요 (อา..อาปา.. ชินกึวา เกอิม ฮาโก ซิพอโย) พ่อครับ…ผมอยากเล่นเกมกับเพื่อนครับ
9. 오늘은 일요일이잖아요. ( โอนึลึน อิลโยอิล อิจานาโย) วันนี้ วันอาทิยต์ครับ
10. 시간 많이 안 걸릴거야(ซิกานิ มานิ อัน คอลลิลกอยอ) ใช้เวลาไม่เยอะนะ
11. 청소 끝나고 아빠가 맛있는 피자 사줄게 (ชองโซ กึดนาโก มาซิดนึน พิจา ซาจุลเก) หลังทำความสะอาดเสร็ด พ่อจะซื้อพิซซ่าให้นะ
12. 아빠 진짜요? 그럼 좋아요! (อาปา ชินจาโย? คึรอม โชอาโย!) จริงเหรอครับ? ดีเลยครับ
13. 물론이지! 그럼 아빠 도와줄거지?(มุลโรนอิจิ คึรอม อาปา โมวาชุลกอจิ?) ได้สิ. งั้นลูกช่วยพ่อใช้ไหม?
14. 네! 그럼 저는 화장실 청소를 할까요? (เน คึรอ ชอนึน ฮวาจังซิล ชองโซลึล ฮัลกาโย?) ครับ. งั้นให้ผมทำความสะอาดห้องน้ำไหมครับ?
15. 그래, 고마워. 거울을 먼저 닦아. (คึแร โคมาวอ คออุลึล มอนจอ ทากา) ขอบคุณนะ. เช็ดกระจกเงาก่อนนะ
16. 그리고 변기도 닦아 (คึริโก พยอนกิโด ทากา) และเช็ดโถส้วมด้วยนะ
17. 변기에는 뜨거운 물을 부어 (พยอนกิเอนึน ตึกออุน มุลึลบุออ) ใส่น้ำร้อนในโถส้วม
18. 아빠는 침실을 청소할게 (อาปานึน ชิมซิลึล ชองโซอัลเก) พ่อจะทำความสะอาดห้องนอนนะ
19.먼저 바닥을 쓸어야 겠어(มอนจอ พาดากึล ซึรอยา เกซอ) กวาดพื้นก่อนนะ
20. 이불 빨래도 같이 할 거야 (อิบุล ปัลแรโด คาชิ ฮัล กอยา) จะซักผ้าผ้าห่มด้วยนะ
21. 아! 빨아야 할 운동화도 너무 많은데 (อา ปารายา ฮัล อุนโดงฮวาโด นอมุ มานึนเด) อา! มีรองเท้าเยอะที่ต้องซัก…
22. 4시간 동안 열심히 청소 했습니다. (เนซิกัน โดงอัน ยอลซิมิ ชองโซ แฮซึมนิดา) ตั้งใจทำความสะอาดแล้วระหว่าง 4 ช่วโมง
23. 청소를 드디어 끝냈다. 피곤하네 (ชองโซลึล ทึดิออ กึดแนตา พิโกนฮาเน) ทำความสะอาดเสร็จแล้ว, เหนื่อยด้วย
24. 여보세요 (ยอโบเซโย) ฮัลโหล
25. 여보, 몇 시에 집에 돌아 와요? (ยอโบ, มยอซอเอ ชิเบ โทราวาโย?) ที่รัก, จะกลับบ้านกี่โมงครับ?
26. 올 때 피자 좀 사와요 (โอลแต พิซาโชม ซาวาโย) เมื่อกลับ ซื้อมาพิซซ่าหน่อยครับ
27. 네? 설거지 하라고요.?…ㅠㅠ(เน? ซอลกอจิ ฮาราโกโย?) อะไรครับ? ให็ผมล้างจาน…ใช้ไหมครับ?.
28.네. 알겠어요. 할게요.( เน. อัลเกซอโย. ฮัลเกโย ) ครับ. ได้ครับ
29. 김한국씨는 설거지도 했습니다 (คิมฮันกุกซินึน ซอลกอจิโด แฮดซึนิดา) คุณคิมล้างจานด้วยแล้วครับ
30. 집이 너무 깨끗해요 (ชิบิ นอมุ แกกึดแฮโย) บ้านสะอาดมากครับ
31. 새 집 처럼 보이는군요!(แซ ชิบ ชอรอม โพอินึนกุนโย) ดูเหมือนว่าบ้านใหม่ครับ
By greakorean

그래, เรียนภาษาเกาหลีกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *