Categories
Expression

เวลาในภาษาเกาหลี ต็องพูดว่ายังไงดี?

เวลาในภาษาเกาหลี ต็องพูดว่ายังไงดี?아침 (อาชิม) เช้า8am 8시 여덟 시 แปดโมงเช้า9am 9시 아홉 시 เก้าโมงเช้า10am 10시 열 시 สิบโมวเช้า11am 11시 열 한 시 สิบเอ็ดโมง12pm 12시 열 두 시 สิบสองโมง 오후 (โอฮุ) บ่าย13pm 1시…
Categories
Expression

ประโยคภาษาเกาหลี คำบอก ‘ช่วยหน่อยได้ไหม’

เมื่อคุณอยากให้เพื่อนหรือคนอืนช่วยคุณ ใช้ประโยคนั้นได้นะครับช่วยแปลเกาหลีว่า '돕다' (โทบดา) แปลแบบพูดสุภาพว่า '도와요' (โทวาโย) หรือ พูดสุภาพที่สุดว่า 돕습니다. (โทบซึมนิดา) ประโยคภาษาเกาหลีอ่านว่าแปลไทยว่า도와주세요โทวาซุเซโยช่วยหน่อยครับ저 좀 도와 주실 수 있으세요?ชอ โจม โทวา ซุซิลซุ อิซึเซโย?คุณช่วยผมให้หน่อยได้ไหมครับ?바쁘세요? 이 것 좀 도와주시겠어요?บาปึเซโย? อิ คอ โจม โทวาซุซิเกซอโย?ยุ่งไหมครับ?도와 주셔서…