Categories
Expression

ประโยคภาษาเกาหลี คำบอก ‘ช่วยหน่อยได้ไหม’

เมื่อคุณอยากให้เพื่อนหรือคนอืนช่วยคุณ ใช้ประโยคนั้นได้นะครับช่วยแปลเกาหลีว่า '돕다' (โทบดา) แปลแบบพูดสุภาพว่า '도와요' (โทวาโย) หรือ พูดสุภาพที่สุดว่า 돕습니다. (โทบซึมนิดา) ประโยคภาษาเกาหลีอ่านว่าแปลไทยว่า도와주세요โทวาซุเซโยช่วยหน่อยครับ저 좀 도와 주실 수 있으세요?ชอ โจม โทวา ซุซิลซุ อิซึเซโย?คุณช่วยผมให้หน่อยได้ไหมครับ?바쁘세요? 이 것 좀 도와주시겠어요?บาปึเซโย? อิ คอ โจม โทวาซุซิเกซอโย?ยุ่งไหมครับ?도와 주셔서…
Categories
Expression

คำศัพท์ พึ่ง ในภาษาเกาหลี ‘방금, 금방’

คุณรู้ไหมว่า 'พึ่ง' ในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี?ปกตี ในภาษาเกาหลี พูดว่า '방금' (อ่านว่า พางกึม) , '금방' (อ่านว่า คึมบาง) นะครับมีประโยคตัวอย่างเช่นว่า ประโยคภาษาเกาหลีอ่านว่าแปลภาษาไทยว่า금방 친구를 만났어요คึมบาง ชินกุลึล มานนาซอโยพึ่งเจอเพื่อนแล้วครับ방금 버스를 탔어요พังคึมบอซึลึล ทาซอโยพึ่งขึ้นรถเมล์แล้วครับ금방 빨래를 다 했어요คึมบาง ปัลแลลึล ทาแฮซอโยพึ่งซักผ้าเสร็จแล้วครับ방금 샤워를 다 했어요พังกึม…
Categories
Expression

ไวยากรณ์ การใช้ ‘에’ ใน ภาษาเกาหลี

ไวยากรณ์ การใช้ '에' ใน ภาษาเกาหลีเหมือนกับ 'ที่' ใน ภาษาไทยครับเมื่อพูดสถานที่ที่ไป หรือ ที่อยู่, ที่มา ใช้ได้ครับเช่นว่า 'ผมไปเที่ยวที่สยาม' ใน ประโยคนี้ ที่ แปลเกาหลีได้ว่า '에' ครับก็เลย '나는 시암에 놀러간다' นะครับมีประโยคตัวอย่างเช่นว่า ประโยคภาษาเกาหลีอ่านว่าแปลว่า어머니는 집에 있어요ออมอนินึน จิเบ อิซอโยคุณแม่อยู่ที่บ้านครับ동생은 학교에 가요โดงแซงอึน…
Categories
Expression

เฉยๆ ในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี?

เฉยๆ แปลภาษาเกาหลีว่า 그냥(คึ-ยาง) นะครับมีประโยคตัวอย่างว่าQ. 지금 뭐하고 있어?(ชิกึม มวอฮาโกอิซอ ?) = ตอนนี้ ทำอะไรอยู่?A. 그냥 있어 (คึยางอิซอ) = อยู่เฉยๆQ. 한국 여행 어땠어?(ฮันกุก ยอแฮง ออแตซอ?) 재미있었어? (แชมิอิซอซอ?) = ไปเที่ยวเกาหลี เป็นยังไงบ้าง? สนุกไหม?A. 그냥 그랬어…
Categories
Expression

การถามอายุในภาษาเกาหลี

혹시…나이가…?(โฮกซิ นาอิกา) คือ..อายุ?….몇 살이에요? (มย็อด ซัลอิเอโย้)อายุเท่าไหร่ครับ?몇 년생이에요? (มย็อด นย็อนแซ็งอิเอโย้) เกิดปีอะไรครับ?나이가 어떻게 되세요? (นาอิกา ออตอเค ทเวเซโย้) อายุเท่าไหร่ครับ?나이를 물어봐도 될까요? (นาอิลึล มุรอ พวาโด ทเวลกาโย้) ขอถามหน่อยว่าคุณอายุเท่าไหร่ครับ연세가 어떻게 되세요? (ยอนเซกา ออตอเค ทเวเซโย้) คุณอายุเท่าไหร่ครับ?
Categories
Expression

การทำความสะอาด สนทนาประโยคภาษาเกาหลี

1. 김한국씨 가족은 매주 일요일 집 청소를 합니다 (คิมฮันกุกซิ คาโชกึน แมซุ อิลโยอิล ชิบ ชองโซลึล อัมนิดา) ครอบครัวของคุณคิมทำความสะอาดทุกวันอาทิตย์2. 그래서 일찍 일어나야 해요(คึแรซอ อิลจิก อิลอนายาแฮโย) ก็เลยต้องตื่นเร็วครับ3. 일요일 아침은 항상 졸려요(อิรโยอิล อาชิมึน ฮังซาง โชลรยอโย)…
Categories
Expression

ไวยากรณ์ กรรม : คำนาม + 을/를 ใน ภาษาเกาหลี

ไวยากรณ์ กรรม : คำนาม + 을/를คำนามที่มีตัวสะกด + 을 // คำนามที่ไม่มีตัวสะกด + 를 พบ + กรรม : 을/를 만나다(อึล/ลึล มานนาดา) -> 나는 친구를 만나요(นานึน ชินกุลึล มานนาโย) ผมพบเพื่อนครับกิน + กรรม : 을/를…
Categories
Expression

คำย่อ ภาษาเกาหลี

조금 (โชกึม) -> 좀(โชม) น้อย그냥 (คึนยาง) -> 걍(คยาง) เฉย ๆ지금(ชิกึม) -> 짐(ชิม) ตอนนี้내일(แนอิล) -> 낼(แนล) พรุ่งนี้게임 (เคอิม)-> 겜(เกม) เกม메일(เมอิล)-> 멜 (เมล) อีเมล다음(ทาอึม) -> 담(ดาม) คราวหน้า제일(เชอิล)-> 젤(เชล) ที่สุด그런데(คึรอนเด) -> 근데(คึนเอ) แต่드디어->…
Categories
Expression

กีฬาโอลิมปิกในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี?

달리기 (ทัลลิกิ) = การวิ่ง사이클 (ซาอิคึล) = ปั่นจักรยาน배드민턴(แพดึมินทอน) =แบดมินตัน펜싱(เพนซิง) = กีฬาฟันดาบ축구 (ชุกกุ) = ฟุตบอล역도 (ยอกโด) = การยกน้ำหนัก유도 (ยุโด) =ยูโด사격 (ซกกยอก) = การยิงปืน야구(ยากุ) = เบสบอล배구(แพกุ) = วอลเลย์บอล레슬링(เรซึลลิง) = กีฬามวยปล้ำ양궁 (ยางกุง) = การยิงธนู마라톤…