Categories
Expression

ไวยากรณ์ การใช้ ‘에’ ใน ภาษาเกาหลี

ไวยากรณ์ การใช้ '에' ใน ภาษาเกาหลีเหมือนกับ 'ที่' ใน ภาษาไทยครับเมื่อพูดสถานที่ที่ไป หรือ ที่อยู่, ที่มา ใช้ได้ครับเช่นว่า 'ผมไปเที่ยวที่สยาม' ใน ประโยคนี้ ที่ แปลเกาหลีได้ว่า '에' ครับก็เลย '나는 시암에 놀러간다' นะครับมีประโยคตัวอย่างเช่นว่า ประโยคภาษาเกาหลีอ่านว่าแปลว่า어머니는 집에 있어요ออมอนินึน จิเบ อิซอโยคุณแม่อยู่ที่บ้านครับ동생은 학교에 가요โดงแซงอึน…
Categories
Expression

เฉยๆ ในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี?

เฉยๆ แปลภาษาเกาหลีว่า 그냥(คึ-ยาง) นะครับมีประโยคตัวอย่างว่าQ. 지금 뭐하고 있어?(ชิกึม มวอฮาโกอิซอ ?) = ตอนนี้ ทำอะไรอยู่?A. 그냥 있어 (คึยางอิซอ) = อยู่เฉยๆQ. 한국 여행 어땠어?(ฮันกุก ยอแฮง ออแตซอ?) 재미있었어? (แชมิอิซอซอ?) = ไปเที่ยวเกาหลี เป็นยังไงบ้าง? สนุกไหม?A. 그냥 그랬어…
Categories
Expression

การถามอายุในภาษาเกาหลี

혹시…나이가…?(โฮกซิ นาอิกา) คือ..อายุ?….몇 살이에요? (มย็อด ซัลอิเอโย้)อายุเท่าไหร่ครับ?몇 년생이에요? (มย็อด นย็อนแซ็งอิเอโย้) เกิดปีอะไรครับ?나이가 어떻게 되세요? (นาอิกา ออตอเค ทเวเซโย้) อายุเท่าไหร่ครับ?나이를 물어봐도 될까요? (นาอิลึล มุรอ พวาโด ทเวลกาโย้) ขอถามหน่อยว่าคุณอายุเท่าไหร่ครับ연세가 어떻게 되세요? (ยอนเซกา ออตอเค ทเวเซโย้) คุณอายุเท่าไหร่ครับ?
Categories
Expression

การทำความสะอาด สนทนาประโยคภาษาเกาหลี

1. 김한국씨 가족은 매주 일요일 집 청소를 합니다 (คิมฮันกุกซิ คาโชกึน แมซุ อิลโยอิล ชิบ ชองโซลึล อัมนิดา) ครอบครัวของคุณคิมทำความสะอาดทุกวันอาทิตย์2. 그래서 일찍 일어나야 해요(คึแรซอ อิลจิก อิลอนายาแฮโย) ก็เลยต้องตื่นเร็วครับ3. 일요일 아침은 항상 졸려요(อิรโยอิล อาชิมึน ฮังซาง โชลรยอโย)…
Categories
Expression

ไวยากรณ์ กรรม : คำนาม + 을/를 ใน ภาษาเกาหลี

ไวยากรณ์ กรรม : คำนาม + 을/를คำนามที่มีตัวสะกด + 을 // คำนามที่ไม่มีตัวสะกด + 를 พบ + กรรม : 을/를 만나다(อึล/ลึล มานนาดา) -> 나는 친구를 만나요(นานึน ชินกุลึล มานนาโย) ผมพบเพื่อนครับกิน + กรรม : 을/를…
Categories
Expression

คำย่อ ภาษาเกาหลี

조금 (โชกึม) -> 좀(โชม) น้อย그냥 (คึนยาง) -> 걍(คยาง) เฉย ๆ지금(ชิกึม) -> 짐(ชิม) ตอนนี้내일(แนอิล) -> 낼(แนล) พรุ่งนี้게임 (เคอิม)-> 겜(เกม) เกม메일(เมอิล)-> 멜 (เมล) อีเมล다음(ทาอึม) -> 담(ดาม) คราวหน้า제일(เชอิล)-> 젤(เชล) ที่สุด그런데(คึรอนเด) -> 근데(คึนเอ) แต่드디어->…
Categories
Expression

กีฬาโอลิมปิกในภาษาเกาหลี ต้องพูดว่ายังไงดี?

달리기 (ทัลลิกิ) = การวิ่ง사이클 (ซาอิคึล) = ปั่นจักรยาน배드민턴(แพดึมินทอน) =แบดมินตัน펜싱(เพนซิง) = กีฬาฟันดาบ축구 (ชุกกุ) = ฟุตบอล역도 (ยอกโด) = การยกน้ำหนัก유도 (ยุโด) =ยูโด사격 (ซกกยอก) = การยิงปืน야구(ยากุ) = เบสบอล배구(แพกุ) = วอลเลย์บอล레슬링(เรซึลลิง) = กีฬามวยปล้ำ양궁 (ยางกุง) = การยิงธนู마라톤…
Categories
Expression

ฝึกพูดภาษาเกาหลีเกี่ยวกับ อ้วน

철수는 뚱뚱해요(ชอลซุนึนตุงตุงแฮโย) ชอลซุ อ้วน그는 음식을 너무 좋아해요(คึนึน อึมซิกึล นอมุ โชอาแฮโย)เขาชอบอาหารมากครับ그는 스트레스를 받으면 음식을 먹어요 (คึนึน ซึธึเรซึลึล บาดึมยอน อึมซิกึล มอกอโย)เมื่อเครียดเขากินอาหารครับ그는 친구와 놀러갈 때 음식을 먹어요(คึนึนซินกุวาโนลรอกัลแตอึมซิกึลมอกอโย) เมื่อเขาไปเที่ยวกับเพื่อนกินเขา그는 치킨을 많이 먹어요 (คึนึนชิคินึลอาซุมานิมอกอโย) เขากินไก่เยอะครับ그는…
Categories
Expression

จองห้องโรงแรมในภาษาเกาหลี

안녕하세요 그래 호텔입니다.(อันนยองฮาแซโย กึแรโฮเทลอิมนิดา) สวัสดีครับ โรงแรมกึแรครับ무엇을 도와드릴까요? (มุออซึล โทวา ทึริลกาโย?) มีอะไรให้ผมช่วยไหม?호텔 방을 예약하고 싶은데요(โฮเทลบังอึลเยยากฮาโกซิพึนเดโย) ผมอยากจองห้องครับ빈 방이 있나요? (พินพางอิ อิดนาโย?) มีห้องว่างไหมครับ?언제 이용 예정이신가요?(ออนเจอิโยง เยจองอิซินกาโย?) จะมาวันไหนครับ?다음주 금요일부터 일요일까지요(ทาอืมจุ คึมโยอิลบุทอ อิลโยอิลกาจิโย) ตั้งแต่วันศุกร์หน้าถึงวันอาอาทิตย์หน้าครับ네, 예약…