Categories
Expression

80 คำศัพท์ภาษาเกาหลี คำความตรงข้ามกัน

80 คำศัพท์ภาษาเกาหลี คำความตรงข้ามกัน ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันได้นะครับ 예뻐요 (เย-ปอ-โย) สวย // 못생겼어요 (โมด-แซง-กยอ-ซอ-โย) น่าเกลียด 전에 (จอ-เน) ก่อน // 후에 (ฮุ-เอ) หลัง 아래에(อา-แร-เอ) ใต้ // 위에 (วิ-เอ) บน 최고예요 (ชเว-โค-เอ-โย) ดีที่สุด // 최악이에요 (ชเว-อา-กิ-เอ-โย)ไม่ดีที่สุด…
Categories
Expression

25 ประโยคภาษาเกาหลี คำบอก”ให้กำลังใจ”

25 ประโยคภาษาเกาหบีคำบอกภาษาเกาหลี "ให้กำลังใจ" 힘내요 (ฮิม-แน-โย)  เข้มแข็งไว้นะ 화이팅 (ฮวา-อิ-ทิง) สู้ๆ 실망하지 마세요 (ซิล-มัง-ฮา-จิ-มา-แซ-โย) อย่าเพิ่งท้อแท้ไปเลย 너무 슬퍼하지 말아요 (นอ-มุ-ซึล-พอ-ฮา-จิ-มา-รา-โย) อย่ารุ้สึกเสียใจมากเลยนะ 너무 고민 하지 마세요 (นอ-มุ-โค-มิน-ฮา-จิ-มา-แซ-โย) อย่าคิดมากเลยนะ 많이 걱정하지 말아요 (นา-มิ-คอก-จอง-ฮา-จิ-มา-รา-โย) อย่ากังวลใจไปเลย 내가…
Categories
Expression

คําคุณศัพท์ภาษาเกาหลีที่ความหมายตรงกันข้าม

1.깨끗해요 สะอาด VS 더러워요 สกปรก 깨끗해요 อ่านว่า เก-กึ-แท-โย ที่แปลว่า สะอาด내 방은 언제나 깨끗해요 ห้องฉันสะอาดเสมอ ๆ더러워요 อ่านว่า ทอ-รอ-วอ-โย ที่แปลว่า สกปรก청소를 안해서 집이 더러워요 ยังไม่ทำความสะอาดเลยสกปรก 2. 더워요 ร้อน VS 추워요หนาว 더워요 อ่านว่า…
Categories
Expression

30 ประโยค คำถามมา-ตอบไป ภาษาเกาหลี

30 ประโยค คำถามมา-ตอบไป ภาษาเกาหลีครับ. มีการอ่านและการแปลด้วยครับ 태국 음식을 좋아해요? (แท-กุก - อืม-ซิ-กึล-โช-อา-แฮ-โย) ชอบอาหารไทยไหมครับ?네 아주 좋아해요 (เน - อา-จุ-โช-อา-แฮ-โย) ครับ, ชอบมากครับ 2. 어제 뭐 했어요? (ออ-เจ-มวอ-แฮ-ซอ-โย) เมื่อวันทำอะไรครับ 친구와 시암에 갔어요 (ชิน-กุ-วา-ซิ-อา-เม-คา-ซอ-โย) ไปสยามกับเพื่อนแล้วครับ…
Categories
Expression

7ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้เมื่อคุณมาถึงสายนะครับ

ปกตีคุณมาถึงสายไหมครับถ้าคุณมีนัดกับเพื่อนเกาหลี หรือ มีประชุมกับคนเกาหลี ไม่มาถึงสายดีกว่านะครับ เมื่อคนเกาหลีมีประชุมกับพนักงานของบริษักอื่น ถ้าเขามาสาย คนเกาหลีคิดว่า อาจจะ สำหรับเขา ประชุมนี่ ไม่ค่อยสำคัณแต่ถ้าคุณจะมาถึงสายแน่ ตอนนั้น คุณบอกให้คนรอว่ายังไง?ทั้งหมด 7ประโยคภาษาเกาหลีที่ใช้เมื่อคุณมาถึงสายนะครับ https://youtu.be/ALyLoQGe_38 1. 죄송해요, 조금 늦을 것 같아요 (เจวซงแฮโย โชกึมนึจึลกอดคาทาโย)ขอโทษครับ.ผมจะถึงสายนิดน้อยครับ 2. 이제 거의 다 왔어요 (อิเจ คออิ…
Categories
Expression

100 คำกริยาพื้นฐาน ภาษาเกาหลี ที่ใช้บ่อยสุด

해요 แฮ-โย= ทำ있어요 อิ-ซอ-โย = มี없어요 ออบ-ซอ-โย = ไม่มี봐요 พวา-โย = ดู가요 คา-โย = ไป와요 วา-โย = มา먹어요 มอ-กอ-โย = กิน말해요 มัล-แฮ-โย =พูด들어요 ดึ-ลอ-โย = ฟัง읽어요 อิล - กอ -…
Categories
Expression

30 ประโยคชีวิตประจำวัน ภาษาเกาหลี

아침 이에요 อาชิมอิเอโย = ตอนเช้าครับ샤워를 해요 ซยาวอลึลแฮโย = อาบน้ำครับ아침 밥을 먹어요 อาชิมบาบึลมอกอโย = กินอาหารเช้าครับ교복을 입어요 โคยโบกึลอิบอโย =ใส่ชุดนักเรียนครับ학교에 가요 ฮักโคยเอคาโย = ไปโรงเรียนครับ버스를 타요 บอซึลึลทาโย = ขึ้นรถเมล์ไปครับ친구를 만나요 ชินกุลึลมันนาโย = เจอเพื่อนครับ한국어를 공부해요…
Categories
Expression

คำเชื่อมภาษาเกาหลี มีอะไรบ้าง?

คำเชื่อมภาษาเกาหลี มีอะไรบ้างครับ? วันนี้มาเรียนคำเชื่อมภาษาเกาหลีกันนะครับ 1. แบบคำเชื่อมภาษาเกาหลี - คำเชื่อมที่ใช้คล้ายกัน ก็เลย : 그리고, 또한, 및, 게다가แล้วก็ : 그래서, 그러므로, 따라서, 그렇기때문에แต่ : 그러나, 하지만, 그런데, ~ 임에도 불구 하고เพราะ : 왜냐하면, 때문에, ~이니까,…
Categories
Expression

คำศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยาวกับทืศทางและการถามทาง 방향

ทิศทางภาษาเกาหลีแปลว่า '방향'วันนี้มาเรียนกันคำศัพภาาาเกาหลีเกี่ยาวกับทืศทางและการถามทางครับ 위 (วี) บน책이 책상 위에 있어요หนังสืออยู่ที่บนโต็ะครับ아래 (อาแร) ล่าง가방이 책상 아래 있어요กระเป๋าอยู่ที่ใต้โต๊ะ뒤(ทวี) หลัง당신 뒤에 귀신이 있어요ผีอยู่ที่หลังคุณครับ앞(อับ) หน้า개가 나무 앞에 있어요หมาอยู่ที่หน้าต้นไม้오른쪽 (โอลึนจก) ขวา오른쪽에 있는 사람이 내 동생이에요คนที่อยู่ขวา เป็นน้องชายของผมครับ왼쪽(เวนจก) ซ้าย우리집은 백화점…
Categories
Expression

5 ประโยค ภาษาเกาหลี ‘พูดอีกที่ได้ไหมครับ?’

5 ประโยค ภาษาเกาหลี 'พูดอีกที่ได้ไหมครับ?'เมื่อคุณคุยกับคนเกาหลี ตอนฟังไม่ทัน หรือฟังไม่รู้เรื่อง ใช้ประโยคนั้นให้พูดอีกที่ครับ 1. 네? 뭐라고요?네? 뭐라고요? อ่านว่า เน? มอลาโกโย?ที่แปลว่า อะไรนะครับ?2. 조금 천천히 말해주세요.조금 천천히 말해주세요. อ่านว่า โชกึม ชอนชอนฮี มาแลจุเซโยที่แปลว่า ช่วยพูดให้ช้าลงหน่อยครับ3. 다시 한번 말씀해 주시겠어요 다시…